Administrarea afacerilor

Mai mult decât cunoștințe...
(It's more than knowledge...)

MISIUNEA. Instruirea si formarea abilităților și atitudinilor necesare succesului în afaceri pentru tineri și cooperarea cu partenerii din sectorul economiei reale în procesul educațional.
Instruirea specialiștilor pentru micile afaceri, care posedă cunoștințe și competențe de lucru în domeniul economic în concordanță cu cerințele pieței.

Obiectivele catedrei pentru anul de învățământ 2020-2021:

Obiectiv strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieței muncii

Obiectivul general: Promovarea unui demers educațional de calitate în vederea dezvoltării personale și facilitării inserției socio-profesionale a elevilor.

Obiective specifice:

 1. Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv asimilarea noilor tehnologii informaționale în procesul de predare - evaluare;
 2. Asigurarea accesului elevilor la activitățile extracurriculare în concordanță cu noile cerințe a procesului educațional;
 3. Cooperarea cu mediul de afaceri în vederea îmbunătățirii conținuturilor curriculare și eficientizării pregătirii profesionale a elevilor;
 4. Implementarea sistemului de management a calității în vederea îmbunătățirii activității catedrei și promovării imaginii și vizibilității programelor de formare profesională.

 Lista profesorilor catedrei:

 1. Palade Gabriel
 2. Șargo Aliona
 3. Botezatu Angela
 4. Ilciuc Cătălina
 5. Slepuhin Grigore
 6. Varticovschi Inga
 7. Stratilă Viorica
 8. Deliu Natalia
 9. Bologan Lilia
 10. Cebanu Ion
 11. Moroga Maxim
 12. Jereghe Valeriu

 

 Link-uri utile și informative:

Mobilitatea academică a programului de formare profesională ,,Planificarea și administrarea afacerilor":

Activități extracurriculare: