Finanțe

 

"Succesul în afaceri presupune pregătire, disciplină și multă muncă. Dar dacă nu ești speriat de aceste lucruri, oportunitățile sunt mereu foarte mari."  David Rockefeller

Misiunea: Misiunea catedrei constă în formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul Finanțe, activitate bancară și asigurări, racordate la cerințele actuale și de perspectivă ale pieții muncii.

Obiectivele catedrei pentru anul de studii 2020/2021:
Obiectiv strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieței muncii
Obiectivul general: Sporirea eficacității procesului instructiv-educativ în vederea facilitării inserției socio-profesionale a elevilor.

Obiective specifice: 

 • Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv asimilarea noilor tehnologii informaționale în procesul de predare - evaluare;
 • Asigurarea accesului elevilor la activitățile extracurriculare în concordanță cu noile cerințe a procesului educațional;
 • Cooperarea cu mediul de afaceri în vederea îmbunătățirii conținuturilor curriculare și eficientizării pregătirii profesionale a elevilor;
 • Implementarea sistemului de management a calității în vederea îmbunătățirii activității catedrei și promovării imaginii și vizibilității programelor de formare profesională.

La nivelul Catedrei  ”Finanțe” sunt titularizate 13 cadre didactice. Aceștia pun la dispoziția elevilor cursuri și caiete de studii aplicative, articole și cursuri  rezumative de lecții, care completează fondul de carte existent la nivelul IP CEEF.  

Lista profesorilor catedrei:

 1. Plămădeală Claudia
 2. Casian Irina
 3. Nagy Moldovan Ana
 4. Iacob Natalia
 5. Fetescu Iulia
 6. Cereteu Romeo
 7. Colța Angela
 8. Bugenko Galina
 9. Toma Nicoleta
 10. Ciobanu Oxana
 11. Hortopan Doina
 12. Herța Veronica
 13. Roller Ala

Link-uri utile și informative: