Informatică

Everybody in this country should learn how to program a computer…
because it teaches you how to think.
Steve Jobs

Misiunea de bază a catedrei constă în a organiza și realiza un proces educațional de calitate în pregătirea specialiștilor cu caracter aplicativ la specialitățile:

 • ADMINISTRAREA APLICAȚIILOR WEB și 
 • PROGRAMARE ȘI ANALIZA PRODUSELOR DE PROGRAM 

prin formarea unor personalități integre cu competențe profesionale dezvolte, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale.

Obiectivele catedrei pentru anul de învățământ 2020-2021:

Obiectiv strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieței muncii

Obiectivul general: Promovarea unui demers educațional de calitate în vederea dezvoltării personale și facilitării inserției socio-profesionale a elevilor.

Obiective specifice:

 1. Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv asimilarea noilor tehnologii informaționale în procesul de predare - evaluare; 
 2. Asigurarea accesului elevilor la activitățile extra curriculare în concordanță cu noile cerințe a procesului educațional; 
 3. Cooperarea cu mediul de afaceri în vederea îmbunătățirii conținuturilor curriculare și eficientizării pregătirii profesionale a elevilor;
 4. Implementarea sistemului de management a calității în vederea îmbunătățirii activității catedrei și promovării imaginii și vizibilității programelor de formare profesională.

Lista profesorilor catedrei:

 1. Burca Eugenia
 2. Ciobanu Valeria
 3. Ganea Ion
 4. Lîseniuc Adrian
 5. Melnic Tatiana
 6. Roșca Tatiana
 7. Sorocean Iustina
 8. Zatîca Alexandru
 9. Enache Nadejda
 10. Gîncu Silviu
 11. Grosu Olga
 12. Murzanovschi Valeriu
 13. Șișian Petru

Link-uri utile și informative:

 Activități extracurriculare: