Limbă și comunicare

Motto: „Cel care nu cunoaște limbi străine
nu știe nimic despre propria lui limbă”
Johann Wolfgang von Goethe

    Din totdeauna, studiul limbii a stat la baza cunoașterii lumii. Învățăm și ne dezvoltăm prin limba pe care o vorbim fie de la naștere, fie pe parcursul vieții. În lumea noastră ghidată de conceptul de globalizare, cunoașterea și abilitatea de comunicare în limbile maternă și cele străine reprezintă un avantaj incontestabil. Astfel se confirmă ideea afirmației: „Omul trăiește atâtea vieți câte limbi cunoaște”.

    Profesorii de la catedra „Limbă și Comunicare” sunt specialiști filologi ai limbilor: română (Antoni Cristina, Bejenari Olga, Cujbă Alina, Marinescu Lilia, Popa Zinaida, Rotaru Valentina, Tarasov Liliana), engleză (Braniște Silvia, Cazacu Diana, Cojan Svetlana, Gușanu Tatiana, Tîrsînă Daniela) și franceză (Gușanu Tatiana, Inculeț Liliana, Popescu Lidia, Știrbu Viorica). Conform Curriculumului disciplinar la orele de limba și literatura română, limba engleză și limba franceză se studiază aprofundat nu doar din punct de vedere lingvistic, ci și dimensiunea comunicațională și culturală în care s-a născut și se dezvoltă limbile respective. În așa mod, elevii noștri au posibilitatea de a-și cizela abilitățile comunicative în limbile nativă și străine.

 

Link-uri utile și informative: