Secția didactică nr. 3

Şef secţie didactică: Cereteu Romeo

str. Miron Costin, 26/2,
biroul 220;

2068 Chişinău;

tel.  022 44 32 23

                                                                                                                             

   

Mesajul şefului de secţie

 Îi poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi,
dar dacă îl poți
îndruma să învețe stârnindu-i curiozitatea,
el își va dedica întreaga viață învățăturii. (Clay P. Bedford )

   În acest context, viziunea Centrului de Excelență în Economie și Finanțe susține ideea încurajării elevilor de a studia și de a dezvolta noi competențe și aptitudini sociale și profesionale, să aprecieze și să trateze pe alții cu respect.

   Misiunea fundamentală al IP CEEF este de a oferi studii de o calitate înaltă, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei, generaţiei tinere. Astfel, drept consecințe, cele enunțate anterior vor contribui la constituirea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoștințe, şi nu în ultimul rând la formarea personalității fiecărui elev de tip creativ, critic și care răspunde exigențelor realităților actuale.

   Având în vedere cele enunţate mai sus, Secția didactică nr. III din cadrul IP CEEF, pregătește viitori specialiști în următoarele domenii:

  • Contabilitate și impozite
  • Finanțe, activitate bancară și asigurări 
  • Management și admnistrație
  • Crearea și administrarea bazelor de date și a rețelelor informaționale
  • Elaborarea și analiza produselor  program

   Secția didactică nr. III are în gestiunea sa elevii anului III de studiu, repartizați în 13 grupe academice, și anume:

Nr.  Grupa   Diriginte
1. CON1801   Inculeț Liliana
2. CON1802   Basiul Anatolie
3. CON1803   Calcatinge Ludmila
4. CON1804   Tarasov Liliana
5. IPF1805   Luchița Inga
6. FA1806   Cujbă Alina
7. FA1807   Roller Ala
8. FB1808   Plămădeală Claudia
9. FB1809   Nagy Moldovan Ana
10. PAA1810   Nicodim Vladimir
11. PAA1811   Gușanu Tatiana
12. AAW1812   Bologan Lilia
13. PAP1813   Cepoi Elena