Secția didactică nr. 4

Şef secţie didactică: Savciuc Cristina

str. Miron Costin, 26/2,
biroul 212;

2068 Chişinău;

 

                                                                                                                          

 

Mesajul şefului de secţie

   Misiunea secției didactice nr. IV a IP CEEF constă în organizarea și asigurarea bunei desfășurări a procesului de studii, coordonarea și focusarea eforturilor tuturor cadrelor didactice spre furnizarea serviciilor educaționale de calitate pentru o pregătire temeinică a specialiștilor cu caracter aplicativ în domeniile de competență ale Instituției, în concordanță cu standardele educaționale de stat și cerințele economiei naționale.

Printre preocupările continue ale secției didactice nr. IV se evidențiază:

  • asigurarea realizării planurilor de învățământ și a curricula disciplinare; 
  • ghidarea managerială a diriginților, cadrelor didactice cu scopul eficientizării procesului instructiv;
  • monitorizarea respectării orarului lecțiilor, numărului de ore realizate de către cadrele didactice etc
  • monitorizarea reușitei școlare, frecvenței și disciplinei elevilor;
  • elaborarea, organizarea, analiza și monitorizarea a orarul desfășurării sesiunii de examinare/reexaminare analizează rezultatele sesiunilor de examinare;
  • pregătirea către sesiunea de bacalaureat 2020;
  • pregătirea actelor necesare pentru acordarea burselor elevilor și scutirea de taxa de studii;
  • medierea conflictelor elev – profesor, elev-elev, etc…

   Misiunea pe care şi-a asumat-o secția didactică nr. IV dezvoltarea parteneriatelor cu instituții de învățământ vocaționale din țară și de peste hotare, cu ministerele de resort, cu parteneri naționali și internaționali. 

   Valorile esențiale pe care se sprijină viziunea și misiunea secției sunt: transparența, calitatea și etica în actul educațional, continuitatea, profesionalismul, responsabilitatea, performanța.

   Secția didactică nr. IV este formată din 14 grupe, după cum urmează:

Nr.    Grupa Diriginte
1. CON1701 Ștefăneț Diana
2. CON1702 Chiorsac Mihaela
3. CON1703 Moțpan Valentina
4. CON1704 Popescu Lidia
5. CON1705 Strătilă Viorica
6. IPF1706 Mîrzenco Tamara
7. FA1707 Toma Nicoleta
8. FA1708 Popa Zinaida
9. FB1709 Bugenko Galina
10. FB1710 Hortopan Doina
11. FB1711 Colța Angela
12. PAA1712 Moraru Liliana
13. AAW1713 Melnic Tatiana
14. PAP1714 Cebanu Ion