Noutăți

Întrunirea republicană a directorilor de colegii

Evoluţia instituţiilor de învăţământ mediu de specilitate în contextul Strategiei consolidate de dezvoltare a învăţământului până în 2015.

      La 24 februarie în incinta Colegiului Financiar-Bancar s-a desfăţurat întrunirea republicană a directorilor de colegii din republică sub genericul "Evoluţia instituţiilor de învăţământ mediu de specilitate în contextul Strategiei consolidate de dezvoltare a învăţământului până în 2015", cu pariciparea factorilor de decizie ai Ministerului Educaţiei şi reprezentanţilor altor ministere, ce au în subordine colegii. Prezent la întrunire, Ministrul Educaţiei, dl M. Şlehtiţchi, în alocuţiunea sa a trecut în revistă principalele elemente ale reformării învăţământului mediu de specialitate în contextul viitorului Cod al educaţiei şi a Strategiei menţionate. Problemele majore, asupra căror urmează să fie orientat efortul  consolidat a tuturor colegiilor - viitoare instituţii de învăţământ postsecundar vocaţional şi tehnic, sunt eficientizarea şi modernizarea procesului educaţional,  alinierea finalităţilor instruirii la exigenţele pieţei muncii şi interacţiunea cu agenţii economici, institruirea unui cadru reglatoriu clar, modernizarea bazei  material-didactice, cu orientarea la cele mai moderne tehnologii. Dl Ministru a subliniat importanţa unei conlucrări prodigioase între minister şi instituţiile de învăţământ, disponibilitatea de a dicuta şi a soluţiona problemele apărute.

Dna viceministră L. Handrabura a scos în evidenţă cele mai importante aspecte ale activităţii de viitor a colegiilor - reforma curriculară şi axarea pe formarea competenţelor profesionale şi personale ale viitorului specialist, valorificarea  plenară a învăţămîntul interactiv-formativ, concentrarea pe utilizarea tehnologiilor informaţionale în procesul educaţional şi managerial.

Au fost abordate şi probleme de activitate curentă a colegiilor, cu participarea şefilor de direcţie N. Ghenciu şi I. Sobari. 

Comentarii la subiect: