Noutăți

Mesajul directorului Centrului de Excelenţă în Economie şi Finanţe cu ocazia deschiderii anului şcolar 2018 - 2019

Dragi elevi, profesori, părinţi!

Iată-ne astăzi în faţa unui nou început de an şcolar, eveniment încărcat de emoţii pentru toţi cei care păşesc treptele şcolii – elevi, profesori, părinţi. Inceputul fiecarui an şcolar reprezinta o bucurie şi o provocare pentru fiecare dintre noi în ceea ce priveste competiţia şi munca, cunoasterea şi disciplina, încrederea şi speranţa, în ansamblu-educaţia.

Mi-aș dori să existe cuvinte care să își păstreze prospețimea și noutatea în a defini educația, speranțele și idealurile ei fără să ne încorsetăm în tipare care să umbrească emoțiile şi sentimentele noastre de semnificațiile lor autentice. Orice început de an școlar trebuie să fie un timp inaugural, reluarea unui ciclu educațional încadrat atât de organic în universul cunoaşterii. Ne regăsim în acest univers implicit prin Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe/Colegiul Financiar-Bancar, pentru că el este locul fundamental al devenirii noastre, locul în care ne întâlnim cu ceilalţi, depăşim propriile individualităţi şi singurătăţi, învăţând lecţia comunicării, a deschiderii spre cei din jur, dar şi spre marele univers. Centrul/Colegiul înseamnă, în egală măsură, cunoaştere, ştiinţă, cultură, dar şi morală, spiritualitate, dragoste. Pornim pe acest drum al cunoaşterii de pe poziţii diferite: cei proaspăt înmatriculaţi sunt la startul unei noi etape de viaţă, pe parcursul cărei vor afla lucruri noi , vor dobândi noi deprinderi şi vor învăța să înveţe , ceilalţi elevi vor continua să promoveze semestre, ani de studii, dar toţi împreună vom şti să ne bucurăm de succesele obţinute şi să învingem dificultăţile apărute prin tenacitate, perseverenţă şi sete de cunoaştere, or, drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Continuăm proiecte, idei, dar trebuie să fim mereu creativi, deschiși, critici și novatori prin ceea ce conturăm în lumea educației, în ipostaza de profesori, elevi sau părinţi care valorizează și resemantizează fiecare etapă parcursă. Valoarea acestui adevăr va creşte în timp, or, Centrul/Colegiul nostru, ca şi întreg sistemul de pregătire profesională, se află în plin proces de transformări de mare importanţă şi anvergură, în care ne vom implica cu toţii, şi, fiind conştienţi că o bună pregătire profesională înseamnă un efort şi o datorie care ne revine tuturor – administraţiei, cadrelor didactice, părinţilor şi în special vouă , elevilor, înţelegem că viitorul societăţii noastre depinde în mod decisiv de calitatea pregătirii cetăţenilor săi. Instituţia noastră dispune de potenţialul şi tradiţiile caracteristice unei şcoli de prestigiu , iar realizările confirmate de-a lungul timpului conferă Centrului/Colegiului nostru un loc de frunte în învățământul profesional din republică. De pe poziţiile zilei de azi în instituţia noastră cuvântul cheie este cu siguranţă termenul "perspectivă", care invocă implicit viitorul. Strategia Centrului/Colegiului se bazează pe conceptul de schimbare într-o lume a globalizării şi competiţiei şi care vine să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării noastre în condiţiile afirmării societăţii bazate pe cunoaştere.

Îndemnul meu pentru anul nou de Învăţământ este să avem admiraţie pentru şcoala noastră. Să o considerăm ca o cetate în care locuitorii săi sunt iubitori, minunaţi şi frumoşi. Să o apărăm, să gândim pozitiv, să credem că suntem utili şi să ne bucurăm pentru ceea ce suntem. Stimaţi colegi ! Avem misiunea şi responsabilitatea de a persevera pentru o poziţie de notorietate între colegiile din republică, promovată prin gradul înalt de educaţie şi formare profesională pentru discipolii noştri. Să mergem în continuare împreună cu cei pentru care activăm, pe calea fortificării instituţiei noastre, în speranţa că la finele anului să avem constatarea datoriei împlinite. În faţa acestei responsabilităţi uriaşe, îndemnul pentru fiecare dascăl este să nu renunţe la a investi în vieţile elevilor cunoaştere, valori şi idealuri înalte, să nu se lase influenţaţi de vremuri, ci să se ridice deasupra lor, să fie biruitori şi demni, modele vrednice de urmat pentru discipolii lor. Dragi părinți, în faţa aceleiaşi responsabilităţi, invitaţia noastră pentru d-voastră este să vă implicaţi activ în educaţia copiilor, să fi-ţi prezenţi în viaţa Centrului/Colegiului, alături de profesori şi să contribuiţi la promovarea unui parteneriat pentru educaţie activ, , stabil şi de lungă durată, pentru că doar astfel vor căpăta viabilitate speranţele noastre comune în rezultatul scontat - un astfel de nivel al pregătirii, care le va garanta absolvenţilor noştri un viitor sigur printr-un loc de muncă bine plătit şi uşor de găsit.

Astfel, Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe/ Colegiul Financiar – Bancar trebuie să devină o comunitate, în care toţi să se simtă importanţi şi necesari, iar spiritul colaborării, a respectului faţă de cei din jur, tendinţa spre calitate şi performanţă să devină pilonii centrali în activitatea noastră. Într-un cuvânt, avem multe de făcut, iar începutul anului şcolar este punctul de pornire pentru perioada imediat următoare. Vom reuşi în continuare împreună numai dacă vom păstra ritmul, dacă vom fi perseverenţi, dacă vom selecta permanent priorităţile, dacă vom fi responsabili în tot ceea ce întreprindem.

Să ne urăm reciproc succese într-un an şcolar prolific şi important!

Comentarii la subiect: