Noutăți

Criterii de repartizare a locurilor în cămin

Stimați elevi ai IP CEEF, a început procesul de colectare a cererilor pentru cazare pentru anul de învățământ 2019-2020. Va aducem la cunoștință criteriile aplicate la repartizarea spațiului locativ în căminele de elevi ale IP CEEF

 

Criterii de repartizare a locurilor în cămin.

1.     Repartizarea locurilor în cămin se efectuează în temeiul hotărîrii Comisiei de cazare, validate de directorul Colegiului, pentru un an de studii.

2.     Distribuirea spaţiului locativ se efectuează în baza unei cereri, depusă până la finele lunii aprilie la directorul adjunct pentru instruire și educaţie, semnată de diriginte şi de administraţia căminului. Candidaţii la admitere solicită un loc de cazare în cămin concomitent cu cererea de participare la concursul de admitere.

3.     Beneficiază de un loc în cămin toţi elevii înmatriculaţi în anul întîi.

4.     La repertizarea locurilor pentru elevii din anii doi, trei şi patru se va ţine cont de următoarele:

-         media şcolară;

-         calificativul pentru comportament;

-         participarea în ansamblurile, secţiile sportive, la activităţile culturale, sportive, ştiinţifice etc. în cămine şi în Centru;

-         situaţia socială a elevilor;

-         gradul de respectare a Regulamentului căminelor pentru anul precedent;

-         distanţa de la oraş a localităţii de baştină.

5.     Locatarii bolnavi şi/sau cu dizabilităţi beneficiază, la cerere, de locuri de cazare în odăile de la etajul I al căminului.

6.     Pot beneficia de cazare preferenţială, în limitele posibilităţilor, locatarii căminelor care au demonstrat un comportament exemplar, au manifestat iniţiativă la îmbunătăţirea activităţii căminului, precum şi elevii care participă activ în ansamblurile şi secţiile sportive ale Centrului.

7.     Nu vor fi cazate în cămin persoanele care:

-         au înstrăinat locul de cazare;

-         au găzduit, neautorizat, pesoane străine în camerele unde au fost cazaţi (inclusiv şi rudele de gradul I);

-         au fost sancţionaţi în anul de studii anterior;

 

-         au comis abateri de la normele regulamentare de comportare în cămin.

 

Comentarii la subiect: