Noutăți

Componența comisiei pentru ocuparea funcţiei vacante de director adjunct pentru instruire şi educaţie și proces-verbal nr.1 al şedinţei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire şi educaţie în IP CEEF

Componența comisiei: 

Proces-verbal nr.1: 

Comentarii la subiect: