Noutăți

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ cu genericul PRO BUSINESS TOGETHER

Catedra Administrarea Afacerilor din cadrul IP CEEF a organizat la data de 26 noiembrie 2020 CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ ONLINE PENTRU ELEVI ȘI CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC cu genericul PRO BUSINESS TOGETHER: TENDINȚE, PROVOCĂRI, SOLUȚII.

Conferința se înscrie în mod firesc în şirul activităţilor desfăşurate în cadrul celebrării celei de-a 75 aniversări din ziua fondării IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.

 Participanți - cadrele didactice și elevii din:

  • Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
  • Centrul de Excelență în Transport
  • Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară
  • Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM 
  • Colegiul de Ecologie 
  • Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, r. Edineţ
  • Colegiul ULIM
  • Școala Profesională nr.3, mun. Chișinău

Participanții au fost salutați și încurajați de Dl Gîncu Silviu – șef direcție ÎPT, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

În cele 3 secțiuni ale Conferinței au fost prezentate 34 de articole la diferite teme cercetate de elevii și cadrele didactice din ÎPT.


Mulțumim tuturor participanților.
Împreună reușim să realizăm lucruri frumoase.
Succes în continuare dragi colegi și viitori cercetători.

 

 

  

 

 

Comentarii la subiect: