Biblioteca IP CEEF

Viziune generală
Biblioteca IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe este un suport adevărat pentru procesul de învățământ și cercetare, deservește interesele de informare, studiu, lectură, educație și recrearea utilizatorilor prin servicii care asigură accesul la colecțiile de documente cu care sunt dotate - sala de lectură și sala de împrumut. Biblioteca este o subdiviziune flexibilă, receptivă la toate schimbările care se produc în societate. 

Misiunea Bibliotecii IP CEEF
Bibliotecile au apărut pentru a satisface o nevoie fundamentală a societății, aceea de a colecta, organiza și păstra pentru a transmite generațiilor viitoare cunoștințele dobândite de-a lungul timpului, înregistrate pe un suport durabil. Una dintre funcțiile esențiale îndeplinite de biblioteci în decursul istoriei este funcția educațională. Bibliotecile au îndeplinit întotdeauna un rol educativ, întrucât, așa cum subliniază Mircea Regenală, „Educația nu este altceva decât un proces social prin care moștenirea științifică, literară, artistică și morală a societății este transmisă de la o generație la alta”.

Misiunea bibliotecii constă în realizarea funcțiilor informațională și educativă prin actualizarea continuă a colecțiilor cu documente în format tipar și electronic, prestarea serviciilor și produselor complexe, facilitarea accesului la resursele documentare, aprofundarea culturii informației a utilizatorilor.

Obiectivele Bibliotecii IPCEEF

 • Facilitarea și asigurarea transparenței informaționale
 • Dezvoltarea  și valorificarea colecțiilor de  documente
 • Examinarea și achiziționarea  documentelor ce ține de profilul IP CEEF
 • Studierea intereselor și preferințelor de lectură a utilizatorilor;
 • Organizarea și prelucrarea documentelor conform standardelor biblioteconomice în vigoare.
 • Formarea culturii informației la utilizatorii bibliotecii;
 • Modernizarea și diversificarea serviciilor de bibliotecă;
 • Organizarea evenimentelor culturale cu efect de imagini a bibliotecii în societate;
 • Colaborarea cu alte instituții similare.

 
Istoric
Biblioteca IP Centrului de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe (fostul Colegiul Financiar – Bancar) din Chișinău poate fi considerat pe bună dreptate cea mai veche instituție de învățământ economico-financiar din Republica Moldova. Istoria lui își are începutul la 29 noiembrie 1945, când prin decizia forurilor de conducere de atunci la Chișinău a fost fondat Tehnicumul de economie și finanțe subordonat Ministerului Finanțelor (Comisarul Norodnic pentru Finanțe).

Istoria bibliotecii nu poate fi separată de istoria Colegiului. Istoria bibliotecii începe odată cu apariția instituției de învățământ. Prin ordinul directorului tehnicumului, primul bibliotecar a fost numit Nicolaev Vasilie Mihail pe data de 15 decembrie 1945.

După patru ani de activitate biblioteca împreună cu Tehnicumul a fost mutată în or. Tighina, ca mai apoi, în 1957, să fie transferat în sistemul Ministerului Agriculturii. Până în 1968 la Chișinău a funcționat o filială a Tehnicumului Unional de Finanțe și Economie cu sediul la Moscova.

Pagina de bază în istoria bibliotecii de la care, de fapt, se și face numărătoarea, a fost deschisă în 1968, când la 1 septembrie începe să funcționeze Tehnicumul Financiar-Economic din Chișinău cu sediul pe actuala adresă: str. Miron Costin (fosta K. Marx), 26/2.

Pe parcurs, Colegiul (Tehnicumul) pregătește specialiști în domeniu pentru mai mult de 20 de țări din Asia, Africa, America Latină. Instruirea se face numai în limba rusă, cu excepția câtorva discipline de cultura generală (matematică, fizică, chimie) pentru grupele naționale. Completarea bibliotecii cu literatura în această perioadă – Colectura pentru biblioteci, „Cartea prin poștă”, donații de la instituțiile similare din țară.

Începând cu anul 1990, se purcede la transformarea Colegiului (Tehnicumului) într-o instituție națională de învățământ – începe predarea de specialitate în limba română, apar primele titluri de carte în română (aduse din România). Pentru instruirea la specialitate biblioteca este completată cu cărți ale Editurii Economice Comerciale Române. Anterior, donații am avut, în primul rând, de la Fundația SOROS Moldova, de două ori am beneficiat de ajutor din partea firmei Bucureștene EXPO VENUS, care a acordat bani pentru a procura literatură din România, de asemenea ne-a ajutat Academia de Studii Economice din Moldova, Firma CONTABIL SERVICE (cu literatură, acte normative în domeniul contabilității și fiscalității).

În ultimii 25 ani a fost completată cu o bogată colecție de documente: manuale de specialitate, manuale de cultură generală și beletristică.

Biblioteca IP CEEF este dotată cu 2 spații funcționale. Sala de lectură cu o capacitate de 60 locuri și Sala de împrumut de carte la domiciliu. Biblioteca dispune de 4 calculatoare ce sunt conectate la Internet, 2 Imprimante, 2 scanere.

În vara anului 2011 în bibliotecă IP CEEF a fost instalată programa Koha. Tot fondul bibliotecii a fost verificat și introdus în calculator.

Titu Maiorescu era convins că bibliotecile sunt pentru tineret drumuri deschise spre izvoarele culturii, pe care o concepea nu numai ca pe o înălțare a spiritului, ci ca pe o „sarcină ce reclamă și consumă neîntrerupt puterile vitale ale unei nații”.

Serviciile Bibliotecii IP CEEF

1.    Acces la resurse informaționale:

 • Colecțiile de bibliotecă; 
 • Cataloage tradiționale; 
 • Catalogul naţional colectiv al bibliotecilor publice teritoriale SiBiMol;

2.    Acces la echipament și rețele informaționale:

 • Acces la Internet și rețeaua Wi-Fi a bibliotecii;
 • Acces la pagina Web a bibliotecii și rețele sociale, bloguri, wiki, etc.;
 • Acces la baze de date cu acces deschis naţionale şi internaţionale IBN, DOAJ, DOAB, OpenBook, etc;
 • Acces la Repozitoriile instituţionale, în primul rând la Repozitoriul instituţional ASEM
 • Calculatoare, printere, scaner, tablă interactivă.

3.    Acces,  distribuirea și livrarea de documente:

 • Împrumut și consultarea documentelor în sala de lectură;
 • Împrumutul interbibliotecar; 
 • Împrumut la domiciliu;
 • Furnizarea electronică de documente;
 • Rezervarea documentelor solicitate;
 • Servicii de referință, inclusiv electronice;
 • Serviciul informational de consultanță “Întreab@bibliotecarul”;
 • Elaborarea buletinelor de achiziții;

4.    Animații culturale și instruiri:

 • Instruirea utilizatorilor în cultura informației;
 • Organizarea expozițiilor tradiționale și virtuale;
 • Organizarea activităților cu caracter literar, cultural, educativ, social; științific, de recreere;
 • Oferirea spațiului pentru comunicare, evenimente, activități de importanță socială sau comunitară;
 • Filmarea în bibliotecă a evenimentelor sau situații de utilizare a spațiului de bibliotecă în calitate de platou de filmare în scopuri educative și de promovare sau în alte scopuri care nu au tangență cu activitatea bibliotecii.

5.    Multiplicarea și arhivarea documentelor:

 • Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor cu respectarea drepturilor de autor;
 • Tipărirea la imprimantă a documentelor;
 • Scanarea documentelor/imaginilor și transmiterea acestora prin e-mail;
 • Înregistrarea informațiilor pe suport de memorie externă, oferit de bibliotecă.
Image
Image

Reguli de  utilizare a  Bibliotecii

 • Accesul la colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în baza carnetului de  elev,   sau a buletinelor de identitate pentru  profesori, angajaţi  prin cumul.
 • Carnetul de  elev  este  personal şi netransmisibil. Carnetul de elev este valabil  pe  un an de curs  şi se vizează anual.
 • Utilizatorul  îşi asumă răspunderea privind folosirea, păstrarea şi restituirea documentelor împrumutate ori consultate, folosirea altor bunuri ale bibliotecii.

Utilizatorii colecţiilor şi  serviciilor Bibliotecii CEEF au următoarele obligaţii:

 • Să respecte orarul de funcţionare al bibliotecii.
 • Să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în incinta bibliotecii.
 • Să aibă un comportament civilizat faţă de angajaţii bibliotecii şi faţă de celalţi utilizatorii.
 • Să prezinte bibliotecarului carnetul de elev.
 • Să utilizeze în  mod corespunzător  mobilierul şi celelalte bunuri ale  bibliotecii
 • Să verifice starea publicaţiilor primite şi să semnaleze bibliotecarului eventualele deteriorări (pagini rupte sau lipsă, sublinieri).
 • Să nu deterioreze publicaţiile bibliotecii  prin subliniere, însemnări, ruperea paginilor ori alte procedee.
 • Nu se permite extragerea fişelor din cataloage şi să nu facă însemnări pe acestea.
 • Cărţile împrumutate pentru consultare  în sala de  lectură se restituie  în acceaşi zi.
 • Să nu folosească  în sala de  lectură  şi în serviciul împrumut la domiciliu  telefoane  mobile.
 • Împrumutul  la  domiciliu se acordă numai din titlurile de care biblioteca despune  de  mai  multe exemplare.
 • Publicaţiile împrumutate de la bibliotecă nu se transmit altor persoane
 • Publicaţiile împrumutate trebuie returnate la termen, în cazul restituirii cu  întâziere, utilizatorii se sancţionează.
 • Recuperarea documentelor pierdute, distruse ori deteriorate de utilizatori se face potrivit metodologiei de recuperare – utilizatorul este obligat să  o înlocuiască cu o publicaţie identică după conţinut sau cu  o altă publicaţie  la aprecierea bibliotecarului.
Image
Image

Informaţii de contact
Cod poştal: 2068
Adresa: or. Chişinău, str. Miron Costin 26/2
Telefon de contact: 022-45-08-35
E- mail: BibliotecaCFBC@gmail.com

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.