„Tota vita schola est” („Toată viața este o școală”)
Jan Amos Comenius

Trăind într-o societate considerată pe bună dreptate una a cunoaşterii, în care schimbările se perindă cu o dinamică accelerată, formarea continuă este una dintre modalităţile de dezvoltare personală și profesională. Or, în orice domeniu am activa, este necesar să cunoaștem noutăţile, să aplicăm metodele inovative, să putem utiliza noile tehnologii, să ne sporim calitatea muncii. 

Secția "Formare Profesională Continuă" are misiunea de a oferi oportunități de dezvoltare profesională cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, racordate la cerinţele societăţii contemporane şi tendinţele pe piaţa muncii.

Lista formatorilor SFC

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.