Secția "Asigurarea calității"

Misiunea SAC

Misiunea Secției de Asigurare a Calității (100% CEIAC) este de a consolida Sistemul Managementului Calității, de a coordona și a oferi suport structurilor funcționale din IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe vizând creșterea calității serviciilor oferite, prin implicarea personalului  didactic și auxiliar, al elevilor și partenerilor sociali.  

Obiectivele SAC:

Obiectiv strategic: asigurarea excelenței în educație prin consolidarea culturii calității în IP CEEF.

Obiective specifice:
a) Dezvoltarea culturii calității la nivelul întregului personal didactic și auxiliar, prin aplicarea prevederilor manualului calității.
b) Consolidarea SMC prin monitorizarea permanentă, evaluarea sistematică și îmbunătățirea continuă a calității procesului de învățământ, pe bază de standarde naționale de referință și racordarea la standarde educaționale europene.
c) Asigurarea transparenței SMC prin utilizarea tuturor oportunităților și implicarea beneficiarilor în procesul de evaluare.
d) Eficientizarea procesului de formare a parteneriatelor calitative.
e) Reacreditarea instituției și a programelor de formare profesională.

Domeniile de intervenție SAC conform art. 65 a Codului educației sunt:
a) Capacitatea instituțională;
b) Eficiența educațională, inclusiv rezultatele şcolare ;
c) Calitatea programelor de formare profesională;
d) Managementul instituțional al calității;
e) Concordanța dintre evaluarea internă şi situaţia reală.

SAC realizează următoarele activități:
a) Promovarea culturii calității;
b) Organizarea funcționalității SMC;
c) Elaborarea/actualizarea documentelor necesare pentru consolidarea și implementarea SMC în IP CEEF;
d) Monitorizarea procesului de asigurare a calității în cadrul subdiviziunilor IP CEEF;
e) Evaluarea internă/autoevaluarea rezultatelor, produselor și proceselor conform domeniilor de intervenție și standardelor naționale de referință, a standardelor de acreditare;
f) Acordarea suportului metodic și asistenței tehnice de specialitate vizând evaluarea internă și externă a calității.

STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN IP CEEF

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.