De ce IP CEEF

De ce IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe?
Avantaje și oportunități pentru viitorii candidați la studii

1.CEEF este prima instituţie de învăţământ mediu de specialitate/ profesional postsecundar, care a obţinut acreditarea.

2. CEEF colaborează cu instituţii de învăţământ superior  şi profesional postsecundar din ţară şi de peste hotare.

3. CEEF participă în diverse proiecte naționale și internaționale.

4. Admiterea în CEEF are loc cu finanţarea din buget şi cu taxă de studii.

5. CEEF este o instituţie de învăţământ profesional postsecundar, care pune accent deosebit atât pe pregătirea de specialitate, cât și pe studierea TIC şi a limbilor străine aplicate în domeniu.

6. Elevii au la dispoziţie:
     • laboratoare specializate cu tehnică de calcul performantă, conectate la Internet;
     •  săli de studii bine amenajate;
     •  bibliotecă, sală de lectură cu fond de carte de cca. 110 000 volume;
     •  complex sportiv cu sală sportivă,  terenuri de sport la aer liber;
     •  condiţii sociale suficiente: cămine, cantină, serviciul medical, unitate comercială.

7. Disciplinele sunt predate de profesori calificaţi, posesori de grade didactice.

8. Posibilitatea obţinerii bursei de studii pentru elevii înmatriculaţi în bază de contract.

9. Oportunităţi de dezvoltare extracurriculară: dansuri populare, grup etnofolcloric, secţii sportive etc.

10. Oferă studii relevante în domeniul profesional orientat spre cerințele economiei naționale.

11. Programele educaționale aplicate în IP CEEF corespund nivelului IV al Clasificării Internaționale Standard a Educației, asigurând  instruirea necesară atât pentru posibilitatea susținerii examenului de bacalaureat cât și examenului de calificare profesională. 

12. Pe lângă furnizarea cunoștințelor într-un domeniu concret, IP CEEF creează mediul fovorabil pentru dezvoltarea propriei personalității și acumularea practică a experienței profesionale.

13. Cultivă spiritul întreprinzător, creativitatea, inițiativa, formează deprinderi eficiente de comunicare.

14. Vino la IP CEEF și alege o profesie MODERNĂ, într-o instituţie MODERNĂ, cu unități de curs predate de profesori MODERNI, cu viziune şi pregătire MODERNĂ.

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.