Mesajul directorului

Mesajul directorului Image

Se spune că timpul este prea lent pentru cei care așteaptă,
prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng,
prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar pentru cei ce iubesc cunoașterea,
timpul este o eternitate.

Bine ați venit pe site-ul IP CEEF!

Instituția Publică Centrul de Excelență în Economie și Finanțe este una dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, care a reușit să treacă victorioasă prin vremuri și să fie un punct de sprijin pentru această țară.

Cei  75 de ani de existență, reprezintă semnul că suntem purtători ai unui mesaj de încredere și speranță, prin felul în care educăm azi elevii și contribuim la formarea tinerilor specialiști în domeniul economic.

Dorința de a deveni elevi la IP CEEF ne onorează, dar ne și obligă.  De-a lungul timpului, am dat dovada unui învățământ de calitate prin performanțele elevilor noștri, dovedite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, prin rezultatele de la bacalaureat și prin regăsirea absolvenților noștri în cadrul facultăților din țară și din străinătate. Analizând eficiența și nivelul de calitate a IP CEEF nu putem să nu menționăm numărul mare de absolvenți care activează în sectorul real, în instituții publice, financiare sau aparatul de conducere al statului.

Suntem onorați pentru că toate meritele ne-au fost recunoscute de ANACEC, prin acordarea diplomei „Cristalul calității”. Această diplomă de recunoștință reprezintă un semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității în învățământul profesional tehnic din Republica Moldova. 

În rezultatul acreditării programelor de formare profesională în perioada anilor 2020-2021 IP CEEF a primit dreptul de a utiliza marca ANACEC ,,Program acreditat”.

Acest lucru ne obligă să muncim în continuare cu aceeași dedicație și să dovedim, prin generațiile viitoare că IP CEEF își merită locul în rândul celor mai râvnite instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova.

Cel mai mult ne dorim valorificarea maximă a potențialului fiecărui copil. Suntem mândri să spunem că elevii noștri au o atitudine dinamică, proactivă, iar curiozitatea și deprinderea de a munci, direcționate atent de cadrele didactice dedicate, au ca rezultat direct performanța și calitatea.

Performanța nu se poate obține fără muncă, perseverență, ambiție, tenacitate, înțelepciune și inteligență. Din acest motiv, calitatea actului educativ a fost, este și va fi o prioritate pentru conducerea IP CEEF. Calitate înseamnă, pentru noi, un corp profesoral foarte bine pregătit, lecții bine gândite, bine predate, cunoștințe temeinice în rândul elevilor. Toate acestea sunt posibile datorită unui corp profesoral înalt calificat, în cadrul căruia aproximativ 80% din profesori au gradul didactic I și superior sau dețin titluri științifice.

Ceea ce ne dorim în cadrul IP CEEF este, posibilitatea de a asigura elevului şansa unei educaţii permanent proiectate spre viitor, în spiritul valorilor europene. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a forma şi dezvolta fiecărui elev, care ne însoţeşte pe drumul cunoaşterii, competenţe de comunicare, de participare activă şi responsabilă la viaţa socială şi culturală, de învăţare pe tot parcursul vieţii, astfel încât să devină personalităţi mature, capabile să-şi valorifice potenţialul de care dispun şi să facă cele mai bune alegeri pentru a se integra cu succes în societatea cunoaşterii.

Starea ideală pentru IP CEEF este aceea de excelenţă, de centru educaţional performant. Potențialul extraordinar al copiilor, ne pune în situația de a fi veșnic inventivi, inovatori, cu mintea și cu sufletul tânăr. Pentru aceasta, avem grijă să adaptăm oferta educațională la nevoile educaționale ale beneficiarilor, prin realizarea unor activități extracurriculare și extrașcolare diversificate.  

Absolventul IP CEEF este un om puternic, optimist, cult, ambițios care înfruntă problemele de zi cu zi și găsește soluții viabile în fiecare situație. Este un om muncitor, pentru că a învățat că nu există succes fără muncă.

Performanțele generațiilor de elevi și profesori care s-au perindat de-a lungul timpului prin această instituție ne obligă să menținem standarde ridicate, să  formăm în continuare OAMENI pentru societate și SPECIALIȘTI pentru economia statului.

Image
Image

FĂUREȘTE-ȚI  VIITORUL  CU  NOI!

Aliona ȘARGO, director, doctor în științe economice.

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.