Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor Image

Mai mult decât cunoștințe...
(It's more than knowledge...)

Misiunea catedrei

Instruirea si formarea abilităților și atitudinilor necesare succesului în afaceri pentru tineri și cooperarea cu partenerii din sectorul economiei reale în procesul educațional.
Instruirea specialiștilor pentru micile afaceri, care posedă cunoștințe și competențe de lucru în domeniul economic în concordanță cu cerințele pieței.

Obiectivele catedrei 

Obiectiv strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieței muncii

Obiectivul general: Reconceptualizarea procesului educațional prin implementarea tehnologiilor digitale în scopul dezvoltării competențelor socio-profesionale ale elevilor.

Obiective specifice:

 1. Promovarea programelor de formare profesională prin realizarea activităților extracurriculare;
 2. Intensificarea utilizării instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare;
 3. Organizarea mobilității academice între catedrele de specialitate, cadrele didactice și elevii ai IP CEEF;
 4. Racordarea programelor educaționale la învățământul la distanță.

Link-uri utile și informative:

 Lista profesorilor catedrei:

 • Bugenko Galina
 • Bologan Lilia
 • Botezatu Angela
 • Cebanu Ion
 • Deliu Natalia
 • Ilciuc Cătălina
 • Jereghe Valeriu
 • Mîrzenco Vasile
 • Moroga Maxim
 • Palade Gabriel
 • Șaptefrați Aliona
 • Șargo Aliona
 • Slepuhin Grigore
 • Stratilă Viorica
 • Varticovschi Inga

2022 MoldaHost. All Rights Reserved.