Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor Image

Mai mult decât cunoștințe...
(It's more than knowledge...)

Misiunea catedrei

Instruirea si formarea abilităților și atitudinilor necesare succesului în afaceri pentru tineri și cooperarea cu partenerii din sectorul economiei reale în procesul educațional.
Instruirea specialiștilor pentru micile afaceri, care posedă cunoștințe și competențe de lucru în domeniul economic în concordanță cu cerințele pieței.

Obiectivele catedrei 

Obiectiv strategic: Modernizarea ofertei educaționale, a procesului metodico-didactic adaptat la nevoile beneficiarilor prin dezvoltarea infrastructurii adecvate tehnologiilor informației şi a comunicării.

Obiectivul general: Valorificarea optimă a potențialului elevilor și cadrelor didactice prin asigurarea dimensiunii activ-participative a demersului educațional.

Obiective specifice:
1.Implementarea și promovarea curricula modernizată bazată pe competențe pentru proiectarea individuală a activității didactice la programele de formare profesională.
2.Desfășurarea procesului instructiv-educativ prin asigurarea unui mediu educațional favorabil orientat spre dezvoltarea cuprinzătoare și armonioasă a personalității elevului. 
3.Cooperarea continuă cu mediul de afaceri în vederea asigurării  unei  formări dinamice a competențelor/abilităților  profesionale la elevi. 

Link-uri utile și informative:

 Lista profesorilor catedrei:

 • Bugenko Galina
 • Botezatu Angela
 • Cebanu Ion
 • Deliu Natalia
 • Ilciuc Cătălina
 • Jereghe Valeriu
 • Moroga Maxim
 • Palade Gabriel
 • Șaptefrați Aliona
 • Șargo Aliona
 • Slepuhin Grigore
 • Stratilă Viorica
 • Varticovschi Inga

2023 MoldaHost. All Rights Reserved.