Activități curente

18 mai 2022 - training-ul ”CREȘTEREA PROFESIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI” organizat de Secția Formare Profesională Continuă a IP CEEF. Obiectivul urmărit a fost promovarea și susținerea activităților de formare continuă și creștere profesională a cadrelor didactice din IP CEEF. Apreciem deschiderea cadrelor didactice de a-și extinde abilitățile în vederea dezvoltării profesionale în cadrul carierii didactice. Mulțumim mult Dnei Parlicov Eugenia pentru profesionalism și dedicație.

09 martie – 29 martie 2022 - Stagiul de formare profesională continuă Profesori în învățământul profesional (DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE). La aceste activități au participat cadrele didactice din mai multe instituții: Colegiul ,,Mihai Eminescu" din Soroca, Colegiul Național de Comerț al ASEM, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Colegiu de Studii Integrate al USPEE ”C. Stere” or. Drochia, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Colegiul de Construcții din mun. Hâncești, IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.

16 decembrie 2021/01 februarie 2022 - seminarul metodic ”MANUALE DIGITALE SAU CUM MIGRĂM CĂTRE UN MEDIU EDUCAȚIONAL AVANSAT TEHNOLOGIC”. 24 cadre didactice au beneficiat de o instruire în vederea creării manualelor/cursurilor prin intermediul platformei LIVRESQ. Mulțumim mult formatorilor Angela Botezatu și Galina Bugenko, care au reușit să dezvăluie o parte din secretele utilizării acestei platforme, dar și să creeze o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă.

12 noiembrie 2021 - atelierul de formare ”ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA DISCIPLINA „DEZVOLTARE PERSONALĂ” ÎN CADRUL ORELOR DE DIRIGENȚIE ÎN IP CEEF”. Principalele subiecte abordate au fost: curriculum la disciplina „Dezvoltare personală”, proiectarea procesului educațional de lungă și scurtă durată, portofoliul de Dezvoltare personală și produsul școlar, evaluarea criterială prin descriptori etc. La formare au participat cadrele didactice/diriginți din IP CEEF. Mulțumim formatorilor Braniște Silvia, Nagy Moldovan Ana, Ștefaneț Diana pentru profesionalism și dedicație.

11 noiembrie 2021 - seminarul național ”ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL FIRMEI DE EXERCIȚIU”. În cadrul acestuia au fost actualizate aspectele informativ-metodologice utilizate la unitatea de curs Firma de exercițiu din perspectiva formării la elevi a competențelor de inițiere, gestionare a propriei afaceri, de dezvoltare pentru carieră și încadrare în câmpul muncii. Evenimentul a fost organizat de către secția Formare profesională continuă a IP CEEF și Centrala Firmelor de Exercițiu din RM. La seminar au participat peste 30 de coordonatori ai FE din 15 instituții profesional tehnice din RM. Prestația formatorilor Claudia Plamadeala, Anna Nagy Moldovan, Natalia Lazarev și Irina Casian a fost apreciată cu cuvinte de laudă și mulțumiri.

2022 MoldaHost. All Rights Reserved.