Informatică

Informatică Image

Everybody in this country should learn how to program a computer…
because it teaches you how to think.
Steve Jobs

Misiunea catedrei

Misiunea de bază a catedrei constă în a organiza și realiza un proces educațional de calitate în pregătirea specialiștilor cu caracter aplicativ la specialitățile:

 • ADMINISTRAREA APLICAȚIILOR WEB și 
 • PROGRAMARE ȘI ANALIZA PRODUSELOR DE PROGRAM 

prin formarea unor personalități integre cu competențe profesionale dezvolte, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale.

Obiectivele catedrei 

Obiectiv strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieței muncii

Obiectivul general: Promovarea unui demers educațional de calitate în vederea dezvoltării personale și facilitării inserției socio-profesionale a elevilor.

Obiective specifice:
1. Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv asimilarea noilor tehnologii informaționale în procesul de predare - evaluare.
2. Asigurarea accesului elevilor la activitățile extra curriculare în concordanță cu noile cerințe a procesului educațional.
3. Cooperarea cu mediul de afaceri în vederea îmbunătățirii conținuturilor curriculare și eficientizării pregătirii profesionale a elevilor.
4. Implementarea sistemului de management a calității în vederea îmbunătățirii activității catedrei și promovării imaginii și vizibilității programelor de formare profesională.

Link-uri utile și informative:

Profesori la catedra "Informatică":

 • Borcoman Ina
 • Burca Eugenia
 • Ciobanu Valeria
 • Ganea Ion
 • Gîncu Silviu
 • Grosu Olga
 • Melnic Tatiana
 • Mirauță Vadim
 • Murzanovschi Valeriu
 • Paximadi Elena
 • Roșca Tatiana
 • Șișian Petru
 • Sorocean Iustina
 • Zatîca Alexandru

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.