Finanțe

Finanțe Image

"Succesul în afaceri presupune pregătire, disciplină și multă muncă.
Dar dacă nu ești speriat de aceste lucruri, oportunitățile sunt mereu foarte mari."  
David Rockefeller

Misiunea catedrei

Misiunea catedrei constă în formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul Finanțe, activitate bancară și asigurări, racordate la cerințele actuale și de perspectivă ale pieții muncii.

Obiectivele catedrei

Obiectiv strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieței muncii

Obiectivul general: Evoluția fiecărui elev la potenţialul maxim, prin amplificarea competenţelor-cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea în viața de zi cu zi.

Obiective specifice: 
1. Proiectarea activității educaționale din perspectiva sporirii calității serviciilor educaționale de calitate oferite elevilor.
2. Promovarea culturii educaționale care ar stimula necesitatea formării continue a cadrelor didactice şi a ascensiunii lor  în carieră, a aspirării la conferirea/confirmarea gradelor didactice.
3. Responsabilitatea funcțională a profesorilor în formarea de competențe a elevilor prin cooperarea cu mediul de afaceri în vederea îmbunătățirii conținuturilor curriculare și eficientizării pregătirii profesionale a elevilor.
4. Implementarea sistemului de management a calității în vederea îmbunătățirii activității catedrei și promovării imaginii și vizibilității programelor de formare profesională.

Link-uri utile și informative:

Profesori la catedra "Finanțe":

 • Roller Ala
 • Burlea Ecaterina
 • Casian Irina
 • Ciobanu Oxana
 • Gladcenco Nicoleta
 • Herța Veronica
 • Iacob Natalia
 • Livandovschi Elena
 • Mistreanu Adelina
 • Nagy Molodvan Ana
 • Plămădeală Claudia
 • Spînu Ana
 • Stamate Adriana

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.