Contabilitate și analiză economică

Contabilitate și analiză economică Image

Misiunea catedrei 

CE FACEM? 

Catedra "Contabilitate și Analiza Economică" oferă  servicii educaţionale de calitate în domeniul economic, prin asimilarea standardelor  naționale și  internaționale academic,  cu scopul  integrării  ulterioare  a  specialiștilor  califacați pe piața muncii. Instruirea elevilor la specialitățile ”Contabilitate”  și ”Impozite și percepere fiscale”  se încadrează misiunii de formare a unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale

CUM  FACEM?

Catedra își desfășoară activitatea sub semnul calității și exigenței. Pășind într-un pas cu evoluția modernizării procesului instructiv – educativ, profesorii catedrei sunt mereu în căutarea miracolului pentru a cuceri discipolii prin enciclopedia mereu vie a cunoașterii. Preocuparea cadrului didactic competent o constituie performanța, în consonanță cu tendințele societății contemporane. Cadrele didactice se mobilizează pentru a forma cu pasiune şi dăruire contabili valoroşi cu înaltă ţinută profesională şi morală, de aceea,  prin activitățile noastre îi încurajăm pe elevi la dialog și inițiativă. 

Pregătirea specialiștilor se desfășoară ținându-se cont de principiile generale de funcționare ale proceselor economice la  entități și  fundamentele economiei de piață.  

PENTRU CINE FACEM?

Agenții economici cer specialiști competenți și  capabili să contribuie la soluționarea problemelor parvenite în activitatea entității, ceea ce se poate realiza prin învățarea, formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului contabilității și fiscalității. Din aceste considerente programele de formare profesională în aceste domenii  includ componenta de pregătire de specialitate, fundamentală și socio-umanistă, care contribuie la formarea unor competențe de tip instrumental și interpersonal sistematic.

Obiectivele catedrei 

Obiectiv strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieței muncii

Obiectivul general:  Modernizarea continuă a procesului educațional prin diversificarea tehnologiilor didactice, inclusiv prin aplicarea TIC în vederea facilitării dezvoltării personale și inserției socio-profesionale a elevilor.

Obiective specifice: 

 1. Digitalizarea învăţării prin utilizarea lecţiilor interactive, îmbunătăţirea rezultatelor învățării, dezvoltarea competenţelor digitale, a gândirii critice şi a creativităţii.
 2. Monitorizarea și evaluarea implementării curricula disciplinare.
 3. Creșterea motivației elevilor prin crearea unui mediu educațional racordat la cerințele pieței muncii
 4. Optimizarea conținuturilor și formelor de realizare a studiului individual la unitățile de curs de specialitate.
 5. Promovarea cercetării științifico-practice a cadrelor didactice și a elevilor ca instrument de formare profesională avansată. 

Link-uri utile și informative:

Lista profesorilor catedrei:

 • Ciornii Revilia 
 • Afonschi Ala 
 • Burlacenco Corina
 • Calcatinge Ludmila 
 • Catană Irina
 • Chiorsac Mihaela 
 • Coseac Lorina 
 • Dabija Violeta
 • Fetescu Cezara 
 • Ganea Larisa
 • Luchita Inga
 • Munteanu-Țurcanu Natalia
 • Osoianu Alexandru 
 • Popescu Adelina
 • Popșoi Tatiana
 • Prigalo Elena 
 • Savciuc Cristina
 • Stratu  Olesea 
 • Timotin Dorina

2022 MoldaHost. All Rights Reserved.